True e-Bill บริการบิลออนไลน์ ผ่าน TrueID #บิลทรู #e-Bill #TrueID

0 views
0%

ทรูร่วมรณรงค์ลดการใช้กระดาษเปลี่ยนเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าทรูจะได้รับแจ้งค่าบริการทาง SMS หรืออีเมล สามารถดูบิลและชำระได้เลยผ่านแอป ทรูไอดี …